Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Απριλίου 2019.

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2019. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 3.744 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.868,15 € (59% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο).

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, με την πληρωμή της παραγωγής του Απριλίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο λειτουργικών δαπανών ΔΑΠΕΕΠ του 3ου 3μήνου 2018.