Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Επίσκεψη Γεωργίας Μπόκα στην Ένωση Αγρινίου

Η υποψηφία βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας κα. Γεωργία Μπόκα συμμετείχε σε σύσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, για την αγροτική ανάπτυξη και τις προοπτικές του χώρου.

Η σύσκεψη ξεκίνησε με τη συνοπτική παρουσίαση του συνόλου των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού, με τον πρόεδρο κ. Θωμά Κουτσουπιά να εστιάζει ιδιαίτερα στις αναπτυξιακού χαρακτήρα πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η Ένωση, τονίζοντας τη σημασία που έχουν επενδύσεις όπως αυτές των ΑΠΕ και των Ενεργειακών Κοινοτήτων ή της ΑΜΦΙΓΑΛ, συνολικά στην τοπική οικονομία.

Παράλληλα, ετέθησαν μια σειρά από θεσμικού κυρίως χαρακτήρα αγκυλώσεις στη λειτουργία του κεντρικού κράτους, η επίλυση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει ο πρωτογενής τομέας να αποδώσει σύμφωνα με τις πραγματικές του δυνατότητες. Φυσικά, ανεδείχθησαν και τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν στους ανασχετικούς παράγοντες που εμποδίζουν την ανάκαμψη του αγροκτηνοτροφικού κλάδου στην Αιτωλοακαρνανία.

Η κα. Μπόκα σημείωσε ότι τα προβλήματα αυτά δεν πρόκειται να επιλυθούν αν αποσπασματικά και ευκαιριακά μόνο τα προσεγγίζουν οι διοικούντες και υποστήριξε πως πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη συνολική τους αντιμετώπιση, μέσω ενός ειδικού προγράμματος, προσαρμοσμένου στα πραγματικά προβλήματα του χώρου. Σημείωσε, μάλιστα, ότι αυτό ακριβώς είναι που η ίδια θα αναδείξει, εφ’ όσον εκλεγεί και πως αυτό υπηρετεί η επίσκεψή της στην Ένωση Αγρινίου, που εκ των πραγμάτων, θα έχει κομβικό ρόλο σε μια τέτοια προσπάθεια.

Μάλιστα, η κα. Μπόκα πρότεινε τη σύνδεση της επιμόρφωσης-κατάρτισης ανέργων με την πρωτογενή παραγωγή, θέμα στο οποίο επίσης η Ένωση Αγρινίου μπορεί να συμβάλλει θετικά για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Τέλος, στη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη νέα ΚΑΠ και τις μεταβολές που αυτή επιφέρει, η πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ στο νομό και τα θέματα υποδομών.