Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

120 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της μελισσοκομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει 120 εκατ. ευρώ στον μελισσοκομικό τομέα της ΕΕ τα επόμενα τρία χρόνια για να στηρίξει τον ουσιαστικό της ρόλο στη γεωργία και το περιβάλλον.

Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση ύψους 12 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την ενίσχυση που χορηγήθηκε για την περίοδο από το 2017 έως το 2019.

Η στήριξη της ΕΕ θα εφαρμοστεί στα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα που αρχίζουν την 1η Αυγούστου 2019 και θα ισχύουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τον τομέα με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στην μελισσοκομία και την εμπορία των προϊόντων τους. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την εκπαίδευση για τους μελισσοκόμους, την υποστήριξη για την έναρξη μελισσοκομίας, την καταπολέμηση παρασίτων που καταστρέφουν τις κυψέλες και την έρευνα ή μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του μελιού.

Το 2018, η ΕΕ είχε πάνω από 17,5 εκατομμύρια κυψέλες και πάνω από 600.000 μελισσοκόμους.Η μελισσοκομία ασκείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός μελιού στον κόσμο. Οι αποικίες μελισσών είναι απαραίτητες για τη γεωργία και το περιβάλλον, διασφαλίζοντας την αναπαραγωγή των φυτών με επικονίαση, ενώ η μελισσοκομία συμμετέχει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Ο αρμόδιος για θέματα γεωργίας Επίτροπος της ΕΕ, Phil Hogan, δήλωσε:

«Η μελισσοκομία αποτελεί σημαντικό τμήμα του τομέα των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, συμβάλλοντας στη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές μας. να χαιρετίσουμε ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική, σε συνεργασία με άλλα βασικά ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία, παρέχει πλέον ισχυρότερα εργαλεία για τη στήριξη του τομέα».