Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέες πληρωμές για τα φωτοβολταϊκά

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαρτίου 2019 με νέες εντολές προς τις τράπεζες.

Με τις σημερινές εντολές εξοφλήθηκαν 673 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 74.123,85 € (79% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάρτιο).