Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2019

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 4.100 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 4.677,78 € (31% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάρτιο).

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Φεβρουαρίου 2019. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαρτίου 2019.