Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Φεβρουαρίου 2019

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Φεβρουαρίου 2019 με νέες εντολές προς τις τράπεζες.

Με τις εντολές αυτές θα εξοφληθούν 2.566 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 316.303,67 € (89% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Φεβρουάριο).