Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Στα 258,35 ευρώ/εκτάριο η συνδεδεμένη σπόρων σποράς

Δημοσιεύτηκε η απόφαση που καθορίζει το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των σπόρων σποράς.

Σύμφωνα με αυτή, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των σπόρων σποράς, για το έτος ενίσχυσης 2018, καθορίζεται στα 258,35 ευρώ/εκτάριο.