Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πληρωμές 875 χιλ. ευρώ σε 208 δικαιούχους

Από τις 09/04/2019 έως τις 10/04/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 875.763,23 ευρώ.

Οι δικαιούχοι των πληρωμών είναι 208 και αφορούν τη βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, τις σπάνιες φυλές, τους γενετικούς πόρους, την προώθηση προϊόντων προς τρίτες χώρες, δωρεάν διανομή φρούτων, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού, επενδύσεις, ομάδες τοπικής δράσης leader κτλ.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.