Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

2 εκατ. ευρώ σε 441 παραγωγούς

Από τις 01/02/2019 έως τις 05/02/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.006.326,11 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε προγράμματα όπως η βιολογική κτηνοτροφία και βιολογική γεωργία (διατήρηση), η ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού, το πρόγραμμα  απειλούμενων αυτόχθων φυλών,  τα επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, η μακροχρόνια παύση γαιών, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, ομάδες τοπικής δράσης leader κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.