Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 04 Ιανουάριος 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: πληρωμές Αυγούστου – Σεπτεμβρίου

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 7.145 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.000,03 € (54% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο).

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Αυγούστου 2018. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2018.