Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου 2018

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2018.

Mε τις νέες εντολές εξοφλούνται επιπλέον 1.530 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 10.050,80 ευρώ (77% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).