Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Ένωση Αγρινίου: δίπλα σου σε ότι χρειαστείς

Το πλέγμα ολοκληρωμένων, παράλληλων υπηρεσιών μας στηρίζει τον αγρότη της περιοχής σε κάθε του βήμα και αναδεικνύει την Αιτωλοακαρνανία σε σημαντικό παράγοντα της αγροτικής οικονομίας.

Έχοντας στο δυναμικό μας εργοστάσια που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων της περιοχής και υποκαταστήματα έτσι κατανεμημένα, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των μελών μας, έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση των τιμών της αγοράς και συμβάλλουμε μέσω του ανταγωνισμού στην επίτευξη υψηλότερης οικονομικής προσόδου για τους παραγωγούς.

Οι επενδύσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας και οδήγησαν σε ουσιαστική αναβάθμιση την αγροτική οικονομία του νομού. Με τον ίδιο ζήλο εργαζόμαστε καθημερινά, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης για τον τόπο.

Με πίστη στις αρχές του συνεταιριστικού κινήματος, η Ένωση Αγρινίου δεν περιορίζεται μόνο σε οργανωτικά θέματα ή στην διεκπεραίωσή της υπό μορφής λαβύρινθου γραφειοκρατικής διαδικασίας, αλλά εκτείνει τη δράση της στη διαμόρφωση αγροτικής πολιτικής, με παρεμβάσεις ουσίας, στην προσπάθεια υπεράσπισης των συμφερόντων των αγροτών.

Η Ένωση Αγρινίου είναι από τους πλέον υγιείς και ισχυρούς Συνεταιρισμούς της χώρας. Ανήκει στα μέλη της, στους αγρότες. Ανήκει σε εσένα. Και σε εσένα επιστρέφει τα όποια κέρδη υπάρχουν, με επενδύσεις και ολοκληρωμένη διαχείριση.

Ο Συνεταιρισμός, με τις δομές που έχει δημιουργήσει, προωθεί δράσεις εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής, τόσο του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας όσο και του τομέα της αγελαδοτροφίας, ενώ στον τομέα της φυτικής παραγωγής προτεραιότητα έχουν επενδυτικά σχέδια αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και αναβάθμισης της παραγωγής.

Η Ένωση Αγρινίου για να καλύψει τις απαιτήσεις  των προγραμμάτων της ΚΑΠ, δημιούργησε το Τμήμα Αγροτικών Μελετών και το Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών. Με έμπειρα στελέχη, που προσφέρουν υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής φύσεως, λειτουργούμε κατά τρόπο το αποτέλεσμα του οποίου είναι οι αγρότες μας να απολαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή λήψη επιδότησης, καθώς και τη αποφυγή προστίμων και κυρώσεων.

Στον κρίσιμο για τους αγρότες τομέα των ενισχύσεων η Ένωση Αγρινίου λειτουργεί υποδειγματικά, ολοκληρώνοντας κάθε φορά έγκαιρα και με τη δέουσα υπευθυνότητα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα καθυστέρησης, που να οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις απ’ τη δική μας πλευρά. Το Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών ασχολείται με  όλα τα προγράμματα στήριξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Πρωτίστως δραστηριοποιείται στους άξονες 1 και 2. Η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας του υποψηφίου, όπου και  τεκμηριώνεται, κατά τα προβλεπόμενα, η σκοπιμότητά των επενδύσεων και η συμβολή τους στην βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργικής του εκμετάλλευσης (οικονομική βελτίωση, περιβαλλοντική, κλπ) στην μελλοντική κατάσταση σε σχέση με την υφιστάμενη.

Εξίσου σημαντικές είναι οι ενεργειακές πρωτοβουλίες του Συνεταιρισμού.

Η Ένωση Αγρινίου, μετουσιώνοντας σε πράξη την ίδια την έννοια του «συνεταιρίζεσθαι και επιχειρείν», στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που χαρακτηρίζει το συνεταιρισμό, έχει απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής των πολιτών στη μεγάλη επένδυση των 34 αιολικών έργων συνολικής ισχύος 168Mw, ώστε το οικονομικό αποτύπωμα να γίνει πράγματι υπόθεση της τοπικής κοινωνίας. Με τις Ενεργειακές Κοινότητες «Ένωση Αγρινίου» και «Ανεμόεσσα Ακαρνανία», η αιολική ενέργεια περνά στα χέρια των πολιτών και το «επενδύουμε εμείς για εμάς» γίνεται πράξη. Και η «ανάπτυξη», από αφηρημένη έννοια, αποκτά πλέον ουσιαστικό περιεχόμενο που αφορά τους ίδιους τους κατοίκους του νομού μας.

Ταυτόχρονα, η Ένωση Αγρινίου, έχοντας ακριβώς την τεχνογνωσία και την εμπειρία ετών στον εντοπισμό, καταγραφή και ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, ολοκληρώνοντας κάθε φορά το «αγροτικό κτηματολόγιο», το ΟΣΔΕ, αναλαμβάνει πλέον ενεργό ρόλο και στο Εθνικό Κτηματολόγιο, συμμετέχοντας στην όλη διαδικασία υποστηρικτικά του έργου που έχει αναλάβει η ανάδοχος κοινοπραξία. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά.

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ