Πιστώθηκε το ποσό των 40 εκατ. ευρώ στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).