Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πληρωμές 34,8 εκ. ευρώ σε 7.725 παραγωγούς

Από τις 22/11/2018 έως τις 23/11/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 34.852.127,93 ευρώ.

Οι πληρωμές, που αφορούν 7.725 παραγωγούς είναι για την βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, για ενίσχυση  ήσσονος σημασίας (de minimis), για διάφορες ανειλημμένες υποχρεώσεις, όπως στα Μέτρα 121 και 123 για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για την προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες κτλ.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.