Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμή Συνδεδεμένων Ενισχύσεων και άλλων προγραμμάτων

Στις 05/10/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.587.524,43 ευρώ.

Συνολικά πληρώθηκαν 9.840 παραγωγοί. Μεταξύ άλλων προγραμμάτων και δράσεων, πληρώθηκαν Συνδεδεμένες Ενισχύσεις σε αιγοπροβατοτρόφους και στον τομέα της καλλιέργειας βιομηχανικής τομάτας, των βρωσίμων οσπρίων,  των ζαχαροτεύτλων, των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών,  του ρυζιού,  των σπαραγγιών,  των σπόρων προς σπορά και για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση.

Επίσης πληρώθηκαν ομάδες τοπικής δράσης leader, ελαιουργικοί φορείς, μελισσοκομικά προγράμματα, νέοι αγρότες κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.