Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου 2018.

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες, οπότε και θα εξοφληθούν 2.230 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 9.203,55 € (67% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).