Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Θέση γραμματέα στην ΑΜΦΙΓΑΛ

Η ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών γραμματειακής υποστήριξης στο εργοστάσιο παραγωγής-επεξεργασίας γάλακτος στην Κεχρινιά Αμφιλοχίας.

Στα απαιτούμενα προσόντα είναι η άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (ms office) και η καλή γνώση τουλάχιστον δυο ξένων γλωσσών. Επιθυμητή η προηγούμενη συναφή εργασιακή εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών: info@amfigal.com.gr

Τηλ.: 2641.0.69000 και 2642.0.71502