Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων

Η Ε.Ε. προτείνει ενίσχυση για αγορά ζωοτροφών, de minimis ανά τριετία και καταβολή του 70% της άμεσης πληρωμής  και του 85% των πληρωμών στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης από τα μέσα Οκτωβρίου του 2018.

 

Υπό το πρίσμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι αγρότες που επλήγησαν από την ξηρασία αυτό το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να ενεργεί για την παροχή πρακτικής υποστήριξης στον τομέα. Θα παρασχεθεί πρόσθετη ευελιξία για να βοηθηθούν οι αγρότες να παρέχουν επαρκή ζωοτροφή στα ζώα τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πρόσθετο πακέτο ενεργειών που αποσκοπούν στην αύξηση της διαθεσιμότητας ζωοτροφών για τα ζώα, μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που ασχολούνται με τον αντίκτυπο της ξηρασίας. Η δέσμη αυτή συμπληρώνει τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί στις αρχές Αυγούστου .

Συγκεκριμένα, οι νέες παρεκκλίσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα αφορούν ορισμένους κανόνες οικολογικής ρύπανσης:

  • Δυνατότητα να ληφθούν υπόψη οι χειμερινές καλλιέργειες που συνήθως σπέρνονται το φθινόπωρο για συγκομιδή/βόσκηση ως καλλιέργειες αλίευσης (απαγορεύονται από τους ισχύοντες κανόνες) εάν προορίζονται για βοσκή/παραγωγή ζωοτροφών.
  • Δυνατότητα σποράς καλλιεργειών αμπέλου ως καθαρών καλλιεργειών (και όχι μείγματος καλλιεργειών όπως προδιαγράφεται σήμερα) εάν προορίζονται για βοσκή/παραγωγή ζωοτροφών.
  • Δυνατότητα να συντομευθεί η ελάχιστη περίοδος των 8 εβδομάδων για τις καλλιέργειες αλίευσης που θα επιτρέψουν στους αρόσιμους αγρότες να σπείρουν τις χειμερινές τους καλλιέργειες έγκαιρα μετά τις καλλιέργειες των αλιευμάτων τους.
  • Επέκταση της προηγουμένως εγκριθείσας παρέκκλισης για τη μείωση/αγρανάπαυση της αγρανάπαυσης στη Γαλλία.

Η πρόταση για υψηλότερες προπληρωμένες πληρωμές, η οποία είχε ήδη ανακοινωθεί πριν από λίγες εβδομάδες, παρουσιάστηκε επίσημα και σήμερα. Οι γεωργοί θα μπορούν να λάβουν έως και το 70% της άμεσης πληρωμής τους και το 85% των πληρωμών στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου του 2018 αντί να περιμένουν έως τον Δεκέμβριο για να βελτιώσουν την κατάσταση των ταμειακών ροών τους.

Οι προτάσεις αυτές συμπληρώνουν τις ήδη διαθέσιμες διατάξεις για τέτοιες περιστάσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι όλα αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται κατά τρόπο ανάλογο, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών ανησυχιών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση έως και 80% των ζημιών που προκαλούνται από την ξηρασία (ή έως το 90% στις περιοχές φυσικών περιορισμών) υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η αγορά ζωοτροφών μπορεί να τύχει ενίσχυσης είτε ως υλική ζημία είτε ως απώλεια εισοδήματος. Η αποζημίωση για ζημιές μπορεί επίσης να χορηγηθεί χωρίς την ανάγκη κοινοποίησης στην Επιτροπή (η αποκαλούμενη "ενίσχυση de minimis") με ποσά μέχρι € 15.000 ανά γεωργό για τρία χρόνια. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες αρωγής στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης π.χ. της εκ νέου σποράς βοσκοτόπων ή της αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος.

Οι σημερινές προτάσεις υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη που συγκεντρώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής. Θα πρέπει να ψηφιστούν τις προσεχείς ημέρες και να εγκριθούν επισήμως μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν αναδρομικά.

Ο αρμόδιος για τη γεωργία Επίτροπος Phil Hogan δήλωσε:

«Η Επιτροπή αντέδρασε γρήγορα στα πρώτα σημάδια αυτών των ακραίων κλιματικών γεγονότων και παρακολουθώ στενά την κατάσταση. Είμαι σε επαφή με τους υπουργούς των πληγέντων κρατών μελών, καθώς εκτιμούμε την επάρκεια των δράσεων έχουμε ήδη αναλάβει συμπληρωματικές δράσεις που πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουν τους ευρωπαίους αγρότες από την έλλειψη ζωοτροφών για τα ζώα και χαιρετίζω τις πρόσφατες ανακοινώσεις αρκετών κρατών μελών που είναι έτοιμα να δράσουν για τον γεωργικό τους τομέα και θα συνεχίσω να δουλεύω με να διασφαλίσουν ότι θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τις διαθέσιμες δυνατότητες, ιδίως στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής».