Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πληρωμή 2,2 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 06/07/2018 έως τις 10/07/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.258.383,49 ευρώ.

Οι δικαιούχοι αυτών των πληρωμών είναι συνολικά 170 παραγωγοί, που συμμετείχαν σε μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ, όπως ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, ομάδες τοπικής δράσης leader κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.