Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι ελληνικές εξαγωγές διατηρούν τη δυναμική τους

Νέα αύξηση 14,4% τον Μάιο – Περαιτέρω μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Νέα αύξηση σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Μάιο του 2018, διατηρώντας τη δυναμική που ανέπτυξαν ήδη από τα τέλη του περασμένου έτους. Κατά το ίδιο διάστημα, περαιτέρω μείωση κατέγραψε και το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο υποχωρεί σταθερά τους τελευταίους μήνες.

Ο κλάδος των εξαγωγών για πέμπτο διαδοχικό μήνα από την αρχή του τρέχοντος έτους δείχνει έναν πρωτοφανή δυναμισμό, κόντρα στις αντιξοότητες (capital controls, υψηλή φορολογία κ.ά.), αποδεικνύοντας πως μπορεί να αποτελέσει πυλώνα για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε υψηλούς και βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Κάτι που αποτελεί ζητούμενο για την επόμενη μέρα της χώρας στη μεταμνημονιακή περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Μάιο του 2018 αυξήθηκαν κατά 369,6 εκατ. ευρώ ή κατά 14,4% και ανήλθαν στα 2,94 δισ. ευρώ από 2,57 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 8,4% ή κατά 144,6 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 1,87 δισ. ευρώ από 1,73 δισ. ευρώ.

Μάιος 2018
Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.350,4 1.455,4 7,8% 52,5% 49,5%
Τρίτες Χώρες 1.221,7 1.486,3 21,7% 47,5% 50,5%
ΣΥΝΟΛΟ 2.572,1 2.941,7 14,4%    
           
Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.145,8 1.280,4 11,7% 66,4% 68,4%
Τρίτες Χώρες 580,3 590,3 1,7% 33,6% 31,6%
ΣΥΝΟΛΟ 1.726,1 1.870,7 8,4%    

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2018. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,61 δισ. ευρώ ή κατά 13,7% και ανήλθαν σε 13,41 δισ. ευρώ από 11,80 δισ. ευρώ ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 9,02 δισ. ευρώ από 8,02 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 997,8 εκατ. ευρώ ή κατά 12,4%.

Ιανουάριος- Μάιος 2018
Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
Ευρωπαϊκή Ένωση 6.359,8 7.067,7 11,1% 53,9% 52,7%
Τρίτες Χώρες 5.442,6 6.346,7 16,6% 46,1% 47,3%
ΣΥΝΟΛΟ 11.802,4 13.414,4 13,7%    
           
Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2017 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2017 Μερίδιο 2018
Ευρωπαϊκή Ένωση 5.501,6 6.239,3 13,4% 68,6% 69,2%
Τρίτες Χώρες 2.519,0 2.779,1 10,3% 31,4% 30,8%
ΣΥΝΟΛΟ 8.020,6 9.018,4 12,4%    

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές τον Μάιο του 2018, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 94,5 εκατ. ευρώ ή κατά 2,2% και ανήλθαν σε 4,4 δισ. ευρώ έναντι 4,31 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017. Αντίθετα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών υποχώρησαν στα 3,32 δισ. ευρώ από 3,37 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 41,4 εκατ. ευρώ ή κατά 1,2%.

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2018 αυξήθηκαν οριακά κατά 84,2 εκατ. ευρώ ή κατά 0,4%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 21,96 δισ. ευρώ έναντι 21,88 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 16,14 δισ. ευρώ από 16,82 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 677,9 εκατ. ευρώ ή κατά 4%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε τον Μάιο του 2018 κατά 275,1 εκατ. ευρώ, ή κατά 15,8%, στα 1,46 δισ. ευρώ από 1,74 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 1,45 δισ. ευρώ από 1,64 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 185,7 εκατ. ευρώ, ή κατά 11,3%.

Το πεντάμηνο του 2018 το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά κατά 1,53 δισ. ευρώ ή κατά 15,2%, στα 8,55 δισ. ευρώ από 10,08 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 7,12 δισ. ευρώ από 8,79 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,67 δισ. ευρώ, ή κατά 19%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Μάιο του 2018, παρατηρείται σημαντική άνοδος προς όλους τους προορισμούς. Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (+7,8) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (+21,1%). Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 11,7% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 1,7%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό έπεσε κάτω του 50% και διαμορφώθηκε στο 49,5% από 52,5% τον Μάιο του 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ξεπέρασε το 50% και ανήλθε σε 50,5% από 47,5% τον Μάιο του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 68,4% και των τρίτων χωρών στο 31,6%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάιο του 2018 όλοι οι κλάδοι ήταν ανοδικοί πλην του λαδιού (-21%), των μηχανημάτων (-3%) και των εμπιστευτικών προϊόντων (-5,8%). Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν ο κλάδος των ποτών και του καπνού (37,8%), των καυσίμων (+28,2%), των χημικών (+15,9%), των τροφίμων (11,2%) και των βιομηχανικών προϊόντων (+11,1%).

Μάιος 2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 843,7 1.082,0 28,2%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 422,5 469,2 11,1%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 366,6 407,6 11,2%
ΧΗΜΙΚΑ 264,9 307,0 15,9%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 212,9 206,6 -3,0%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 179,9 187,2 4,1%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 102,4 109,6 7,0%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 60,6 83,5 37,8%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 48,5 45,7 -5,8%
ΛΑΔΙΑ 54,7 43,2 -21,0%
ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ  

Παρά την πτώση επιμέρους κατηγοριών τον μήνα Μάιο, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου του 2018 όλες οι κατηγορίες ήταν ανοδικές και ξεχώρισαν τα λάδια (+42,8%), τα καύσιμα (+16,9%), τα βιομηχανικά προϊόντα (+14,7%), τα μηχανήματα (+13,3%) και τα χημικά (+12,4%).

Ιανουάριος- Μάιος  2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 3.810,9 4.454,3 16,9%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 1.869,2 2.144,5 14,7%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 1.716,3 1.892,5 10,3%
ΧΗΜΙΚΑ 1.249,9 1.404,8 12,4%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.066,2 1.208,3 13,3%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 833,9 888,1 6,5%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 514,9 542,2 5,3%
ΛΑΔΙΑ 256,1 365,8 42,8%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 267,3 277,8 3,9%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 213,9 236,0 10,3%