Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: ξεκίνησε η εξόφληση για παραγωγή η/ε Φεβρουαρίου

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ξεκίνησε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Φεβρουαρίου 2018.

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 6.420 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 2.716.06 ευρω.(49% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Φεβρουάριο). Σημειώνεται ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Φεβρουαρίου θα καταβληθούν και τα ποσά που αναλογούν στις 2 επιστροφές του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).