Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: Εξόφληση παραγωγής η/ε Φεβρουαρίου 2018

Εξοφλήθηκαν επιπλέον 390 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 329.638,84 ευρω

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Φεβρουαρίου 2018, με συνέπεια να εξοφληθούν επιπλέον 390 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 329.638,84 ευρω, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 92% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Φεβρουάριο.

Σημειώνεται ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Φεβρουαρίου θα καταβληθούν και τα ποσά που αναλογούν στις 2 επιστροφές του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).