Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 08 Μαΐου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ξεκίνησε η εξόφληση φωτοβολταϊκών Ιανουαρίου

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Δεκεμβρίου 2017.

Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2018. Με τις πρόσφατες εντολές θα εξοφληθούν 7.520 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 3.640,95 € (58% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο).