Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή 3,9 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 23/05/2018 έως τις 24/05/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.930.738,10 ευρώ.

Από το παραπάνω ποσό τα 2.736.608,25 ευρώ διατέθηκαν σε 81 δικαιούχους συνδεμένης ενίσχυσης βουτρόφων (Μέτρο 1) βάσει της παρ. 4 αρ.52 καν.(εε) 1307/2013. Τα υπόλοιπα χρήματα δόθηκαν για πληρωμή υποχρεώσεων σε διάφορα προγράμματα, όπως βιολογική κτηνοτροφία, δασώσεις, leader κτλ.

Αναλυτικά το αρχείο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.