Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ασθένειες στην Καρυδιά

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για προσβολές σε καρυδιές.

Καρπόκαψα

Η πρώτη πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι προνύμφες της πρώτης γενιάς είναι οι πιο καταστρεπτικές γιατί εισέρχονται εύκολα στα νεαρά καρύδια, από το στάδιο που αυτά έχουν διάμετρο μόλις 1 εκατοστό. Επίσης, προσβάλλουν περισσότερα από ένα (νεαρά καρύδια) για να μπορέσουν να τραφούν και οι προσβεβλημένοι καρποί στη συνέχεια πέφτουν.

Προσοχή:

  • καρπόπτωση μπορεί να προκληθεί και από άλλες αιτίες, όπως για παράδειγμα την κακή γονιμοποίηση.
  • Τα προσβεβλημένα καρύδια που παραμένουν πάνω στο δέντρο δεν είναι εμπορεύσιμα καθώς η προνύμφη της καρπόκαψας τρέφεται από το εσωτερικό του πυρήνα.
  • Συνίσταται σε όσους καρυαιώνες έχουν ιστορικό προσβολής από καρπόκαψα, δηλαδή η ζημιά κατά την προηγούμενη χρονιά ξεπερνούσε το 3%, να γίνει άμεσα καταπολέμηση της πρώτης γενιάς.
  • Σε διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει λόγος εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων τη συγκεκριμένη περίοδο.

Βλαστορύκτης καρυδιάς
(Oberea linearis)

Σε πολλούς καρυδεώνες παρατηρούνται ξηράνσεις κλάδων που οφείλονται στο έντομο oberea linearis.

Η ενηλικίωση και η έξοδος των ενηλίκων από τους βλαστούς γίνεται αυτή την περίοδο.

Τα θηλυκά ακμαία γεννούν τα αυγά και τα τοποθετούν στους βλαστούς ή στους ποδίσκους των καρπών.

Οι νεαρές προνύμφες στην αρχή τρέφονται εξωτερικά από το βλαστό προκαλώντας περιμετρική διάβρωση του φλοιού, δημιουργώντας ένα χαρακτηριστικό δακτυλίδι και στην συνέχεια μπαίνουν στον βλαστό όπου δημιουργούν στοές.

Η προνύμφη εξελίσσεται σε ακμαίο μετά από δύο χρόνια.

Καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό των προσβεβλημένων βλαστών με κλαδέματα και να τους καταστρέφετε με φωτιά.

Ανθράκωση (Marssonina juglandis) & Βακτηρίωση (Xanthomonas campestris pv. Juglandis)

Με βάση τις καταγραφές στο Μ.Σ. Ζίτσας, οι οποίες αποτυπώνονται στο παρακάτω γράφημα, επικράτησαν συνθήκες υψηλής υγρασίας και σημαντική βροχόπτωση την τελευταίες ημέρες. Συνεπώς οι ψεκασμοί πρέπει να επαναληφθούν, γιατί το μυκητοκτόνο ενδεχομένως να έχει εκπλυθεί από την βροχή.

Τμημα περ/κου Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικου Ελέγχου Ιωαννίνων