Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: Εξόφληση παραγωγής η/ε Δεκεμβρίου 2017

Συνεχίζεται η εξόφληση, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, των τιμολογίων για παραγωγή Δεκεμβρίου 2017.

Με τις πρόσφατες εντολές θα εξοφληθούν 950 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 38.950,56 €, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 91% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Δεκέμβριο.