Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Φωτοβολταϊκά: Εξόφληση παραγωγής η/ε Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Νοεμβρίου 2017.

Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Δεκεμβρίου 2017. Με τις πρόσφατες εντολές θα εξοφληθούν 6.760 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 3.281,40 € (52% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Δεκέμβριο).