Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 03 Απριλίου 2018 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Αμπέλι: Επεμβάσεις προστασίας στην καλλιέργεια

Τεχνικό Δελτίο με χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης από το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας. Το δελτίο αφορά σε ορεινές και πεδινές περιοχές.

Πεδινές Περιοχές

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις πρωτογενούς μόλυνσης:

Ο περονόσπορος χρειάζεται πράσινο φύλλωμα για να μολύνει και όσο μικρότερο είναι το φύλλωμα τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος για προσβολές.

Οι ορεινοί αμπελώνες δεν παρουσίασαν κίνδυνο προσβολής από περονόσπορο.

Τα παρακάτω γραφήματα από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς δείχνουν ότι οι βροχές του Μαρτίου προκάλεσαν την έναρξη του ανοιξιάτικου κύκλου των πρωτογενών προσβολών περονόσπορου.

Συστάσεις:

Στις πεδινές περιοχές εάν τα αμπέλια είχαν ψεκαστεί πριν από τη βροχή με αντι- περονοσπορικό μυκητοκτόνο, υπήρξε μικρός κίνδυνος μόλυνσης.

Αν τα αμπέλια δεν ήταν προστατευμένα επαρκώς πριν από τη βροχή, αναμένουμε μεμονωμένες κηλίδες ελαίου στις επόμενες 10-15 ημέρες από τη βροχή, δηλαδή, την τρέχουσα εβδομάδα.

Ακόμα και εάν υπήρξαν πρωτογενείς προσβολές, δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην παραγωγή.

Ωστόσο, αυτές μπορεί να είναι σημαντικές εάν αφεθεί το φύλλωμα απροστάτευτο και εκδηλωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα βροχή που να ευνοεί δευτερογενή μόλυνση (δηλ. μια ζεστή υγρή νύχτα με φύλλα βρεγμένα το πρωί).

Σε αυτή την περίπτωση, τα αμπέλια θα βρεθούν σε κίνδυνο δευτερογενούς μόλυνσης περονόσπορου που εξαπλώνεται γρήγορα από φύλλο σε φύλλο και από το φύλλο στο τσαμπί. Σε περιοχές που η ασθένεια εμφανίζεται συχνά και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευαίσθητες ποικιλίες και κυρίως στα αμπέλια που βρίσκονται σε υγρές και χαμηλές τοποθεσίες, όπου συνήθως ενδημεί ο περονόσπορος, προτείνεται ένας προληπτικός ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο όταν η βλάστηση έχει μήκος 8-15 εκ (στάδιο E).

Ο ψεκασμός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι σε περίπτωση που οι πρωτογενείς μολύνσεις δεν καταπολεμηθούν αποτελεσματικά και εφόσον επικρατήσουν κατόπιν συνθήκες περονοσπόρου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εμφανιστεί επιδημία της ασθένειας αργότερα, τον Μάιο ή στις αρχές Ιουνίου. Συνιστάται συστηματική παρακολούθηση των αμπελιών για έγκαιρη διαπίστωση των αρχικών κηλίδων.

Εάν εμφανιστούν κηλίδες ελαίου, να εφαρμόσετε ένα κατάλληλο προληπτικό (προστατευτικό -προ-μόλυνσης) ψεκασμό όσο το δυνατόν πριν από την επόμενη εκδήλωση βροχής που μπορεί να προκαλέσει πρωτογενείς ή δευτερογενείς μολύνσεις.

Στις περιπτώσεις που από σήμερα και πέρα εκδηλωθούν βροχές σε απροστάτευτο αμπελώνα, να εφαρμοστούν άμεσα μυκητοκτόνα με θεραπευτική δράση.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Από τις λίστες με τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά έκδοση 03/04/2018 σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου φυτοπροστασίας του γεωπόνου.

Ορεινές Περιοχές

ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΩΝ ΜΑΤΙΩΝ & ΝΕΑΡΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Συνιστάται, στο φούσκωμα των ματιών αλλά και στα επόμενα στάδια, ο συχνός έλεγχος των κεφαλών, για την ύπαρξη φαγωμένων οφθαλμών, καθώς και για την παρουσία σκουληκιών (Λεπιδοπτέρων) ή σκαθαριών (Ωτιόρρυγχος).

Προτείνεται η τοπική εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων, μόνο σε περίπτωση διαπιστωμένης προσβολής και ύπαρξης προνυμφών ή σκαθαριών.

ΑΚΑΡΕΑ: ΑΚΑΡΙΩΣΗ & ΕΡΙΝΩΣΗ

Συνιστάται καταπολέμηση στο φούσκωμα των ματιών, μόνο στην περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί σημαντικές ζημιές (κυρίως νεκρώσεις οφθαλμών και ισχυρές παραμορφώσεις βλαστών και φυλλώματος) την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Η καταπολέμηση αφορά ψεκασμό με βρέξιμο θείο 1%. Μετά την έκπτυξη των οφθαλμών και για λόγους τοξικότητας, η αναλογία πρέπει να μειωθεί σε 0,8-0,6%. Ο ψεκασμός αυτός είναι μεγάλης σημασίας, διότι οι επεμβάσεις αργότερα, μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, δεν είναι υψηλής αποτελεσματικότητας. Σημειώνεται, ότι ο ψεκασμός αυτός έχει ευεργετική δράση τόσο εναντίον του ωιδίου, όσο και εναντίον της φόμοψης και της μακρόφωμα.

ΘΡΙΠΕΣ

Εμφάνιση θριπών στο στάδιο της έκπτυξης των ματιών ή/και κατά την έναρξη της βλάστησης (βλαστός 1-2 εκ.), μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην νεαρή και ταχύτατα αναπτυσσόμενη βλάστηση, όπως ισχυρή παραμόρφωση βλαστών και φύλων, καθώς και καθήλωση ανάπτυξης των εκπτυσσόμενων οφθαλμών.

Συνιστάται επισκόπηση για τυχόν παρουσία θριπών στην εκπτυσσόμενη βλάστηση με ελαφρά και προσεκτικά τινάγματα τυχαία επιλεγμένων νεαρών βλαστών πάνω από μία κόλα λευκό χαρτί. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση και ο ανά διήμερο έλεγχος μίας μπλε ή κίτρινης κολλητικής παγίδας ανά 3-4 στρέμματα.

ΦΟΜΟΨΗ

Συνθήκες μόλυνσης: Διαχειμάζει, με μαύρα στίγματα (καρποφορίες-πυκνίδια), στην επιφάνεια των προσβεβλημένων κληματίδων. Με τις βροχές μολύσματα μεταφέρονται στους νέους ευαίσθητους ιστούς. Η επέκταση της ασθένειας ευνοείται από βροχερό καιρό.

Συστάσεις: Σε αμπελώνες αλλά και σε περιοχές με ιστορικό προσβολής, προτείνεται η διενέργεια 1-3 προληπτικών ψεκασμών με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Ο πρώτος ψεκασμός διενεργείται στην έκπτυξη των οφθαλμών (στάδιο Γ) και ο δεύτερος αμέσως μετά την πλήρη ανάπτυξη του πρώτου φύλλου (στάδιο Δ). Στο βλαστικό στάδιο των 2-3 φύλλων (Ε: μήκος βλαστού 5-7 εκ.), συνιστάται ένας τρίτος προληπτικός ψεκασμός. Τοπικά, όπου η ασθένεια ενδημεί και στην περίπτωση που η άνοιξη είναι υγρή, η προστασία της βλάστησης θα πρέπει να συνεχιστεί, τουλάχιστον μέχρι μήκους βλαστών 15 εκ. Η καταπολέμηση της φόμοψης είναι δυνατόν να συνδυαστεί με αυτή του ωιδίου, με χρήση μυκητοκτόνου που καταπολεμεί ταυτόχρονα και τις δύο ασθένειες.

ΩΙΔΙΟ

Συνθήκες μόλυνσης: Διαχειμάζει, υπό μορφή λευκού επιχρίσματος (μυκήλιο), στους οφθαλμούς των προσβεβλημένων κληματίδων, καθώς και με τη μορφή μαύρων οργάνων αναπαραγωγής (κλειστοθήκια) στην επιφάνεια των προσβεβλημένων κληματίδων και των πεσμένων φύλλων. Δραστηριοποιείται με την έναρξη της βλάστησης του αμπελιού και σε ευνοϊκές συνθήκες προκαλεί πρώιμες προσβολές. Τα μολύσματα (κονίδια) μεταφέρονται με τον άνεμο και προκαλούν τις μολύνσεις. Χαρακτηριστικό του μύκητα είναι ότι μπορεί να αναπτύσσεται ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας (25%), ενώ η εξάπλωση της ασθένειας συμβαίνει σε ευρύ θερμοκρασιακό εύρος (15-32 0C). Θερμοκρασία 25 0C και υγρασία πάνω από 40 % είναι άριστες συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Συστάσεις: Η 1η επέμβαση είναι απαραίτητο να γίνει στο στάδιο Ε (πλήρης έκπτυξη πρώτων 2- 3 φύλλων, μήκος βλαστού 5-7 εκ.). Ο ψεκασμός αυτός θεωρείται καθοριστικός για την παραπέρα εξέλιξη της ασθένειας και είναι απαραίτητος σε περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, καθώς και στις ευαίσθητες στην ασθένεια ποικιλίες. Για τον περιορισμό του αρχικού μολύσματος, συνιστάται η εβδομαδιαία συλλογή και καταστροφή των προσβεβλημένων νέων βλαστών μέχρι την άνθηση.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Από τις λίστες με τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου φυτοπροστασίας του γεωπόνου.