Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές για παραδοσιακούς ελαιώνες, πρόωρες συντάξεις και οπωροκηπευτικά

Από τις 27/03/2018 έως τις 28/03/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 17.770.203,09 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 55.467 παραγωγοί. Από αυτούς, οι 17.322 έλαβαν 3.391.214,76 ευρώ από το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης.

33.905 παραγωγοί πληρώθηκαν συνολικά 8.682.063,40 ευρώ ως ενίσχυση για την διατήρηση των παραδοσιακών ελαιώνων ενώ σε 3 περιπτώσεις καταβλήθηκαν 2,3 εκατ. στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης των οπωροκηπευτικών.

Τα υπόλοιπα χρήματα πήγαν για τις ενισχύσεις σε τοπικά προϊόντα νησιών του Αιγαίου, προώθηση προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, βιολογική κτηνοτροφία, διάφορες υποχρεώσεις και άλλα μέτρα του ΠΑΑ.

Αναλυτικά το αρχείο πληρωμών του ΟΠΕΠΕΠΕ εδώ.