Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Επιδεικτική δράση διαχείρισης κλαδεμάτων από την Ένωση Αγρινίου

Διέξοδος στους παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας για τη χρήση βιομάζας και την αξιοποίηση των τόνων από κλαδέματα και υπολείμματα, που σήμερα …απλώς καίγονται!

«Οι μόνιμες καλλιέργειες στην Ελλάδα (ελιές, αμπέλια, εσπεριδοειδή, οπωροφόρα, κτλ) εκτείνονται σε πάνω από 11.000.000 στρέμματα, δηλαδή σε έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 32% της συνολικής γεωργικής γης, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

H συνηθέστερη σήμερα πρακτική διαχείρισης των υπολειμμάτων αυτών στην Ελλάδα είναι η καύση τους σε ανοιχτές εστίες ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία τους με καταστροφείς και η ενσωμάτωσή τους ως οργανικό υλικό στο έδαφος. Με τις πρακτικές αυτές, ωστόσο, μένει αναξιοποίητο το τεράστιο ενεργειακό δυναμικό αυτού του είδους βιομάζας.

H Ένωση Αγρινίου, πρωτοπόρος πάντα σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, θέλοντας και σε αυτή την περίπτωση να δώσει κατευθύνσεις στους παραγωγούς, που θα συμβάλλουν στην μείωση του κόστους παραγωγής, άρα και στη συνολική αύξηση των εισοδημάτων τους, μετέχει ενεργά σε δυο Ευρωπαϊκά έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", που με φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό, έρχονται δυναμικά να απαντήσουν στα της διαχείρισης των υπολειμμάτων της γεωργικής παραγωγής.

Τα Ευρωπαϊκά αυτά έργα είναι το uP_running (προώθηση της ενεργειακής χρήσης ξυλώδους βιομάζας από Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις) http://www.up-running.eu,  και AGROinLOG (Ολοκληρωμένα Κέντρα Εφοδιαστικής Βιομάζας στις αγροτοβιομηχανίες) http://agroinlog-h2020.eu, στο πλαίσιο των οποίων η Ένωση Αγρινίου, με τον κεντρικό συντονισμό και την επιστημονική καθοδήγηση του Ινστιτούτου Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), θα προχωρήσει στην πρώτη επίδειξη μηχανοποιημένης συλλογής κλαδεμάτων σε ελαιώνες και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες σε περιοχές του νομού.

Η μηχανοποιημένη συλλογή των κλαδεμάτων θα πραγματοποιηθεί με χρήση μηχανήματος Ιταλικής κατασκευής, το οποίο θα έρθει στην Ελλάδα για τις δραστηριότητες του AGROinLOG. Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιείται ήδη στην Ιταλία για την πρώτη συλλογή και επεξεργασία κλαδεμάτων σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 1 MWe στα Ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας.

Η επιδεικτική δράση διαχείρισης κλαδεμάτων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Μαρτίου το πρωί (μετά τις  10:00) σε καλλιέργεια ακτινιδίων στον Αστακό και σε ελαιώνα στο Νεοχώρι.  

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο:

Ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να επωφεληθεί από τις δυνατότητες των αγροτικών ξυλώδους υπολειμμάτων ως πηγή ενέργειας, καθώς και να αποδείξει τη σκοπιμότητα της δημιουργίας νέων εφοδιαστικών αλυσίδων και επιχειρηματικών μοντέλων που θα επέτρεπαν τη χρήση τους.