Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: Εξόφληση παραγωγής η/ε Σεπτεμβρίου 2017

Εξοφλήθηκαν επιπλέον 1.200 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 793.033,48€


Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2017.

Με τις εντολές αυτές εξοφλήθηκαν επιπλέον 1.200 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 793.033,48€, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 92% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο.