Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βιοοικονομία  και ενεργειακές καλλιέργειες στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη εκπροσώπησαν τη Χώρα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις 19 Φεβρουαρίου 2018.

Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η Ανακοίνωση της Επιτροπής για το «Μέλλον των Τροφίμων και της Γεωργίας».

Σε ότι αφορά στην αναθεωρημένη στρατηγική της ΕΕ για την βιοοικονομία ο Υπουργός επισήμανε την ανάγκη να διατεθεί η απαραίτητη οικονομική στήριξη για επενδύσεις, που θα δώσουν στους παραγωγούς τη δυνατότητα να ενισχύσουν το ρόλο τους στην αλυσίδα αξίας της βιοοικονομίας. Υπογράμμισε δε τη σημασία στήριξης των μικρού και μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεων, που είναι η πλειοψηφία στη χώρα μας.

Επιπλέον, τόνισε ότι για να υπάρξουν νέες ευκαιρίες και οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να επενδύσουμε στην εφαρμοσμένη έρευνα και στη εφαρμογή των αποτελεσμάτων της στη παραγωγική διαδικασία, προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και της αγροτικής οικονομίας γενικότερα.

Τέλος αναφερόμενος στην πρόταση της Ε.Επιτροπής για μείωση της χρήσης των συμβατικών βιοκαυσίμων από ενεργειακές καλλιέργειες, όπως είναι ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη ή η σόγια τόνισε ότι η νέα αυτή ευρωπαϊκή στρατηγική δεν θα πρέπει να δημιουργεί στρεβλώσεις. «Η Επιτροπή προτείνει, κάτι που θα έχει αναπόφευκτα μεγάλο αντίκτυπο στη χώρα μου. Οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές, τόσο στο διασφαλισμένο εισόδημα των παραγωγών, όσο και στα πολλαπλασιαστικά εισοδήματα που δημιουργούνται από την καλλιέργεια και τη μεταποίηση.

Να σημειωθεί επίσης ότι οι μονάδες παραγωγής βιοντίζελ έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια, και θα ήταν οξύμωρο να απαξιωθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Αποστόλου. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί μέριμνα, ώστε η αλλαγή πλεύσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής να γίνει σε βάθος χρόνου, και να δοθεί η χρονική και οικονομική δυνατότητα να γίνει προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Επίσης η Ε.Επιτροπή ενημέρωσε τους Υπουργούς για το σχετικά με την προετοιμασία του «Σχεδίου Πρωτεϊνών για την Ευρώπη» καθώς και για την δημιουργία ομάδας κρούσης για την γεωργική Αφρική και την ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης στο τομέα της διατροφής και της υγείας.