Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση επικινδυνότητας στον τομέα των τροφίμων στην Ε.Ε.

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης επικινδυνότητας στον τομέα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για την αναζήτηση των απόψεων των εταίρων και των πολιτών σχετικά με την αξιολόγηση επικινδυνότητας στον τομέα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί προηγούμενες ανακοινώσεις σχετικές με την έρευνα για την αναθεώρηση του Καν.178/2002 (EC REFIT exercise of Regulation 178/2002) τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Η δημόσια διαβούλευση των οκτώ εβδομάδων της Επιτροπής οργανώθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με στόχο τη συλλογή σχολίων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

    • την διαφάνεια και την ανεξαρτησία του συστήματος αξιολόγησης επικινδυνότητας της ΕΕ σε σχέση με τις εκάστοτε μελέτες που εκπονεί ο βιομηχανικός κλάδος και
    • πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η EFSA για τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις/αξιολογήσεις επικινδυνότητας.
    • την επικοινωνία της επικινδυνότητας.
    • την διακυβέρνηση της EFSA, ιδίως τη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ στο σύστημα αξιολόγησης επικινδυνότητας της ΕΕ.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα εξεταστούν από την DG SANTE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν όψει μιας νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής που θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τον Μάιο του 2018.

Επισυνάπτονται οι σύνδεσμοι για πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο και άλλες σχετικές πληροφορίες:
 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_el
• https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/fitness_check_en