Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ένωση Αγρινίου: αιτήσεις για Σχέδια Βελτίωσης και Απονιτροποίηση

Περίοδος αιτήσεων για δύο από τα πιο σημαντικά προγράμματα για τον αγροτικό κόσμο. Η Ένωση Αγρινίου στηρίζει τους παραγωγούς και αναλαμβάνει για ακόμη μια φορά όλη τη διαδικασία. Από 15/1 η υποβολή προτάσεων για απονιτροποίηση- σε εξέλιξη οι αιτήσεις για Σχέδια Βελτίωσης.

Προκηρύχθηκαν, στα μέσα του προηγούμενου μήνα, τα “Σχέδια Βελτίωσης” , ένα μέτρο που σκοπό έχει τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συνολικά τη βελτίωση των επιδόσεών τους, με προϋπολογισμό 316 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ξεκινά και το πρόγραμμα απονιτροποίησης, στο οποίο εντάσσεται φέτος για πρώτη φορά και η Αιτωλοακαρνανία, μετά από σημαντικές παρεμβάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού “Ένωση Αγρινίου”.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα "μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα" είναι από 15.01.2018 έως και 16.2.2018, ενώ για την ένταξη στα “Σχέδια Βελτίωσης”, οι αιτήσεις άνοιξαν από 21.12.2017 έως και θα διαρκέσουν έως 2.4.2018.

Το Τμήμα Αγροτικών Μελετών της Ένωσης Αγρινίου, με το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό, που σημειωτέον αποτελεί το μεγαλύτερο γραφείο επιφορτισμένο με το έργο της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των αγροτών σε αντίστοιχα θέματα καθώς και το Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών του Συνεταιρισμού, αναλαμβάνουν την ενημέρωση των αγροτών για την ένταξή τους στα προγράμματα και το σύνολο της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο 2641.0.69026-28-32 ή στα κεντρικά μας γραφεία, στην οδό Παπαϊωάννου 23, στο Αγρίνιο.

Σχέδια Βελτίωσης

Με δεδομένο ότι υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας μας, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, το μέτρο αυτό αποτελεί βασικό μέσο για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στοχεύοντας στην τόνωση τόσο του γεωργικού εισοδήματος, όσο και της γεωργικής απασχόλησης και στην μείωση της μακροχρόνιας τάσης απο-επένδυσης που χαρακτηρίζει τον αγροτικό τομέα.

Προωθούνται δράσεις εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής, τόσο του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας όσο και του τομέα της αγελαδοτροφίας, ενώ στο τομέα της φυτικής παραγωγής προτεραιότητα έχουν επενδυτικά σχέδια αναδιάρθρωσης της παραγωγής στους τομείς του καπνού και βάμβακος.

Η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει και σε αυτή την προκήρυξη όλη τη διαδικασία για την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας του υποψηφίου, όπου και  τεκμηριώνεται  κατά τα προβλεπόμενα η σκοπιμότητά των ανωτέρω επενδύσεων και η συμβολή τους στην βελτίωση της συνολικής επίδοσης της γεωργικής του εκμετάλλευσης (οικονομική βελτίωση, περιβαλλοντική, κλπ) στην μελλοντική κατάσταση σε σχέση με την υφιστάμενη.

Στόχοι των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 είναι:

1.1.Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
1.2.Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε28.287.819 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Αναλυτικά η Δημόσια Δαπάνη για τη δράση 4.1.1 ανέρχεται σε 26.422.076 €(το 25% της δημόσιας δαπάνης θα κατευθυνθεί για την ένταξη αιτήσεων που υποβάλλονται από συλλογικά σχήματα), ενώ η Δημόσια Δαπάνη για τη δράση 4.1.3 ανέρχεται σε 1.865.743 € (το αντίστοιχο ποσοστό κατανομής πιστώσεων μεταξύ κατηγοριών δικαιούχων είναι 50%).

Για περισσότερα δείτε ΕΔΩ

Απονιτροποίηση

Υπεγράφη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και συγκεκριμένα στη δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πρόσκληση ανέρχεται στα 200 εκατ. Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Σημειώνουμε ότι για πρώτη φορά η Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (πρόγραμμα απονιτροποίησης) αφορά και την Αιτωλοακαρνανία, αφού, ύστερα από συστηματική προσπάθεια της Ένωσης Αγρινίου, στο πρόγραμμα εντάχθηκαν και ευαίσθητες, ήδη επιβαρυμένες περιοχές του νομού μας και συγκεκριμένα : Υγρότοποι Αμβρακικού, Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχία, Λίμνη Οζερός.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου. Επιπλέον τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης.

Οι παραγωγοί μπορούν φυσικά, και σε αυτή την περίπτωση, να απευθύνονται στην Ένωση Αγρινίου προκειμένου να ενημερώνονται αναλυτικά για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.