Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πληρωμή  βιολογικών: Κανονικά η προκαταβολή και σε όσους εξαιρέθηκαν

Κανένα πρόβλημα για τους αγρότες που μετέχουν σε πρόγραμμα Ομάδας Παραγωγών ΟΕΦ. Μεγάλη επιτυχία στο ποσοστό πληρωμής για την Ένωση Αγρινίου.

Όπως έγκαιρα είχαμε σημειώσει σε προηγούμενη ανάρτηση (ΕΔΩ), μεγάλο μέρος των δικαιούχων του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας έμεινε εκτός πληρωμής λόγω του σαθρού μηχανογραφικού συστήματος. Το ποσοστό αυτό σε όλη την Ελλάδα προσεγγίζει το 45%. Στην Ένωση Αγρινίου, ωστόσο, το 80% και πλέον των παραγωγών μας πληρώθηκε.

Το υπουργείο κακώς έκρινε ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν της προκαταβολής όσοι παραγωγοί συμμετέχουν σε επιχειρησιακό πρόγραμμα Ομάδας Παραγωγών ΟΕΦ, σφάλμα που αναγνώρισε τόσο το ίδιο το υπουργείο όσο και ο Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), σε επικοινωνία που είχαμε μαζί τους.

Το λάθος έγκειται στο ότι εξαιρέθηκαν πληρωμές για κόστη πιστοποίησης και χημικές αναλύσεις, τα οποία και δεν αφορούσαν απολύτως κανέναν παραγωγό της Ένωσης Αγρινίου. Αλλά ακόμα κι αν υπήρχαν, δεν δικαιολογείται η εξαίρεση από την προκαταβολή, αφού πρόκειται για δαπάνες σε δεύτερο χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι θα πληρωθούν την προκαταβολή τις επόμενες μέρες, εφόσον επιτευχθεί η εκταμίευση συμπληρωματικού ποσού απ’ την Ε.Ε., όπως έχει ήδη αιτηθεί το υπουργείο, διαφορετικά μαζί με την εξόφληση.

Τονίζουμε ότι τα 1600 μέλη της Ομάδα Παραγωγών του ΑΣ “Ένωσης Αγρινίου” που συμμετέχουν στο  Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης δεν εμπλέκονται με τη χρηματοδότηση προγράμματος για τις καλλιέργειες σε ότι αφορά την πιστοποίηση και τις χημικές αναλύσεις, οπότε δεν έχουν λόγο να ανησυχούν, ούτε βεβαίως τίθεται ζήτημα διαγραφής τους από την Ομάδα.

Αντιθέτως, μέσω αυτής τυγχάνουν ευνοϊκότερων όρων, βαθμολογίας και επιδοτήσεων σε αρκετά προγράμματα και απολαμβάνουν μεγαλύτερες ενισχύσεις.

Σημειώνουμε ότι για μια ακόμη φορά η Ένωση Αγρινίου επιτυγχάνει το υψηλότερο ποσοστό πληρωμής, πράγμα όχι τυχαίο, αφού η εμπειρία του στελεχιακού μας δυναμικού και η άρτια οργάνωση του Συνεταιρισμού εγγυώνται την χωρίς λάθη απ’ τη δική μας πλευρά ολοκλήρωση κάθε σχετικής διαδικασίας, σε χρόνο έγκαιρο και κατά τρόπο αποτελεσματικό. Σχετικά με τις αναφορές και ανακοινώσεις περί λαθών από φορείς υποβολής φακέλων υποψηφιότητας, καθίσταται πλέον σαφές, ότι σε καμία περίπτωση αυτές δεν αφορούν την Ένωση Αγρινίου.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι συλλήβδην επιχειρείται η «ενοχοποίηση» των φορέων, για λάθη και παραλήψεις μάλιστα που δεν αφορούν αυτούς αλλά υπηρεσίες και οργανισμούς του κρατικού μηχανισμού, συνιστά ευθεία υπονόμευση όσων πραγματικά βρίσκονται στο πλευρό των παραγωγών και καθημερινά δίνουν τη μάχη προάσπισης των συμφερόντων τους. Με δεδομένο ότι η Ένωση Αγρινίου έχει καθοριστικά συμβάλλει στην εισροή σημαντικών κονδυλίων στο νομό μέσω των προκηρύξεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», οποιαδήποτε παρόμοια κίνηση στρέφεται ευθέως ενάντια των αγροτών και της τοπικής οικονομίας.