Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου 2017

Συνεχίζεται, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2017, οπότε και θα εξοφληθούν 335 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 97.537,46 ευρώ (90% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).

Σημειώνεται ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Ιουλίου θα καταβληθεί και το ποσό που αναλογεί στην επιστροφή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).