Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: νέα εξόφληση για 580 πάρκα

Συνεχίζεται, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2017.

Με τις πρόσφατες εντολές θα εξοφληθούν επιπλέον 580 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 335.875,38€, οπότε έχει εξοφληθεί πλέον το 91% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούνιο.