Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Η βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων, το βαμβάκι και το ελληνικό γιαούρτι ήταν τα βασικότερα σημεία των παρεμβάσεων του Έλληνα υπουργού.

Στις 6 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας- Αλιείας στις Βρυξέλλες. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων κ. Αποστόλου συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κασίμη.

Σημαντικό θέμα με πολιτικές προεκτάσεις αποτέλεσε η έκθεση της Επιτροπής για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων, η οποία αφορά στα σχέδια δράσης των κρατών μελών αναφορικά με την υλοποίηση της Οδηγίας 2009/128. Σύμφωνα με την έκθεση, αναγνωρίζεται ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, όσον αφορά στους χρήστες φυτοφαρμάκων, στον έλεγχο των αεροψεκασμών, στον έλεγχο του χειρισμού και αποθήκευσης των φυτοφαρμάκων καθώς και στη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων σε συγκεκριμένους τομείς. Ταυτόχρονα επισημαίνονται τα κενά που αφορούν στην απουσία συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων, στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με δηλητηριάσεις που οφείλονται στα φυτοφάρμακα. 

Ο Υπουργός κ. Αποστόλου ανέφερε ότι απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας και τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων αποτελεί ο έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα διότι έτσι θα διασφαλιστεί η διάδοση των ορθών πρακτικών και παράλληλα ο έγκαιρος προσδιορισμός των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

Τονίστηκε η πρόβλεψη σταθερής χρηματοδότησης, ώστε να επιτευχθεί υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο κατάρτισης των χρηστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται τόσο ο ίδιος ο χρήστης όσο και το ευρύτερο κοινό.

Όσον αφορά στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία ο Υπουργός σημείωσε ότι η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων επαγγελματικής χρήσης αποτελεί αναγκαίο μέτρο για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και στην προώθηση των εναλλακτικών προσεγγίσεων και η χώρα έχει προχωρήσει στη θεσμοθέτηση της. Επιπλέον άλλα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν οι οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ανά καλλιέργεια, η δημιουργία συστημάτων λήψης αποφάσεων με πρόσβαση των αγροτών, κλπ.

Ενόψει της 11ης Υπουργικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10-13 Δεκεμβρίου, στο Μπουένος Άιρες, ο Υπουργός κ. Αποστόλου στην παρέμβασή του, υπογράμμισε την ζωτική σημασία για την ελληνική γεωργία που κατέχει η καλλιέργεια του βαμβακιού κάνοντας σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση για περεταίρω μειώσεις. Επιπλέον υπογράμμισε ότι η αμοιβαιότητα, ο αυξημένος βαθμός συμμετοχής των Κρατών-Μελών, η προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων και η προηγούμενη αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων για όλα τα σημαντικά αγροτικά προϊόντα είναι οι αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται οι διαπραγματεύσεις σε διμερές επίπεδο.

Με την ευκαιρία της συζήτησης για τη ίση ποιότητα προϊόντων για όλους και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αποφυγή παραπλάνησης των καταναλωτών, ο κ. Αποστόλου αφού καλωσόρισε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για το θέμα, επανέφερε το θέμα της νομοθέτησης στην Τσεχία για το ελληνικό γιαούρτι σημειώνοντας ότι η εν λόγω πρακτική χρήσης γεωγραφικού προσδιορισμού, ο οποίος ταυτίζεται με την προέλευση του προϊόντος, συνιστά παραπλάνηση των καταναλωτών. Ενημέρωσε σχετικά με την καταγγελία που έχει υποβάλει η Χώρα με στόχο να μην νομιμοποιηθεί η παραπλάνηση του καταναλωτή και η εκμετάλλευση της καλής φήμης ενός ελληνικού προϊόντος όπως το ελληνικό γιαούρτι.

Τέλος, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εδαφών, ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε σε μια δέσμη παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μεταξύ άλλων σημειώθηκε η πρόληψη της περαιτέρω υποβάθμισης, η διαφύλαξη των λειτουργιών του, η αποκατάσταση ήδη υποβαθμισμένων εδαφών, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση με παράλληλη θέσπιση αναγκαίων κινήτρων μέσα από τον πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ. Ο ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός και η ορθή διαχείριση της αλλαγής των χρήσεων γης χαρακτηρίστηκαν από τον Υπουργό ως βέλτιστες στρατηγικές για την προστασία πολύτιμων γεωργικών εδαφών και για την αποφυγή της στεγανοποίησης (σφράγισης) του εδάφους.