Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Πυρηνόκαρπα: εχθροί και ασθένειες

Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά: συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου.


ΕΞΩΑΣΚΟΣ- ΚΟΡΥΝΕΟ

Ο εξώασκος προσβάλει κυρίως την ροδακινιά και νεκταρινιά, και δευτερευόντως τα άλλα πυρηνόκαρπα.

Το κορύνεο τα προσβάλει όλα.

Οδηγίες:

Επέμβαση στην πτώση του 75% των φύλλων με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

Η ασθένεια προκαλεί νέκρωση οφθαλμών, κεντριών, σχηματισμό ελκών στους κλάδους με αποτέλεσμα ξηράνσεις κλαδίσκων, κλάδων ή ολόκληρων δένδρων και κηλιδώσεις φύλλων και σπανιότερα καρπών.
Οι μολύνσεις από το βακτήριο, γίνονται από τις ουλές της πτώσης των φύλλων και από διάφορες πληγές του φλοιού.

Οδηγίες:

Αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλάδων και κλαδίσκων, όταν επικρατεί ξηρός καιρός.
Να αποφεύγεται η δημιουργία πληγών στα δένδρα ιδιαίτερα κατά την περίοδο φθινοπώρου και χειμώνα.
Όπου υπάρχουν προσβολές, συνιστώνται δύο ψεκασμοί με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα.
Ο πρώτος ψεκασμός άμεσα και ο δεύτερος στο 75% της πτώσης των φύλλων.

ΝΕΚΡΩΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΒΕΡΙΚΚΟΚΙΑΣ

Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της προσβολής είναι η παρουσία διογκωμένων ελκών με επιμήκεις ρωγμές στους κλάδους ή στον κορμό των δένδρων, από τα οποία βγαίνει άφθονη κόλλα.

Τα έλκη αρχίζουν πάντοτε από τις τομές κλαδέματος.

Οδηγίες:

Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό. Οι προσβεβλημένοι κλάδοι να αφαιρούνται και να καταστρέφονται.

Τα κλαδευτικά εργαλεία να απολυμαίνονται συχνά για την αποφυγή μεταφοράς μολυσμάτων.
Επάλειψη των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλα υλικά (πάστες), αμέσως μετά το κλάδεμα.

Όπου ενδημεί η αρρώστια το κλάδεμα να γίνεται όψιμα και η κόμη να διαμορφώνεται με τρόπο που να διευκολύνεται ο καλός αερισμός του δένδρου.