Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Προστασία μετά το χαλάζι

To περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου συστήνει οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών και ελιάς των περιοχών που επλήγησαν από χαλάζι, να προστατευτούν μέσα στο πρώτο 24ωρο, με χαλκούχο σκεύασμα.

Το Κέντρο, με την ίδια ανακοίνωσή του, προειδοποιεί για τυχών φυτοτοξικότητες.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που
αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.