Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Επισήμανση στο γάλα: Μέχρι 1 Δεκεμβρίου οι παρατηρήσεις

Με ανακοίνωσή του το ΥπΑΑΤ καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν απόψεις για τον τρόπο αναγραφής (και όχι για τη σκοπιμότητα).

Προκειμένου να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες περί του τρόπου αναγραφής των προβλεπόμενων ενδείξεων για την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα που ορίζονται στο άρθρο 5 του Νόμου 4492//2017 («Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», τ. ΦΕΚ Β΄ 156), ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς για την κατάθεση τυχόν παρατηρήσεων και προτάσεων σχετικά με το θέμα έως Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017.

Τυχόν προτάσεις και επισημάνσεις, επί του τρόπου αναγραφής και όχι της σκοπιμότητας των διατάξεων, αποστέλλονται εγγράφως στη διεύθυνση:

Βερανζέρου 46 - Αθήνα Ταχ. Κωδ. 104 38
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα Αξιοποίησης Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων