Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Χρηματοδότηση και ενίσχυση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου για τους αγρότες

Η τοποθέτηση του οικογενειακού αγροτικού μοντέλου στο επίκεντρο μιας μελλοντικής ΚΓΠ πρέπει να συμβαδίζει με τον 21ο αιώνα, με μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα, σύμφωνα με τον κ. Phil Hogan, Επίτροπο Γεωργίας και Γεωργίας αγροτικής ανάπτυξης, και τα όσα είπε στην τρίτη ετήσια διάσκεψη της ΕΕ για τα χρηματοδοτικά μέσα του ΕΓΤΑΑ στο Παρίσι της Γαλλίας στις 10 Οκτωβρίου.

"Χρηματοπιστωτικά μέσα για έναν πραγματικά σύγχρονο ευρωπαϊκό τομέα γεωργίας και τροφίμων".

Η οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού τομέα γεωργίας και τροφίμων που είναι πραγματικά σύγχρονος, ανταγωνιστικός, καινοτόμος και βιώσιμη χρειάζεται κατάλληλη χρηματοδότηση, ώστε οι αγρότες να μπορούν να προσαρμοστούν σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της γεωργίας,της δασοκομίας και της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Η τοποθέτηση του οικογενειακού αγροτικού μοντέλου στο επίκεντρο μιας μελλοντικής ΚΓΠ πρέπει να συμβαδίζει με τον 21ο αιώνα, με μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα, σύμφωνα με τον κ. Phil Hogan, Επίτροπο Γεωργίας και Γεωργίας αγροτικής ανάπτυξης, και τα όσα είπε στην τρίτη ετήσια διάσκεψη της ΕΕ για τα χρηματοδοτικά μέσα του ΕΓΤΑΑ στο Παρίσι της Γαλλίας στις 10 Οκτωβρίου.

Η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η ποιότητα απαιτούν πρόσβαση στη χρηματοδότηση
"Το βασικό μήνυμα προς εσάς σήμερα είναι ότι η επένδυση είναι απολύτως απαραίτητη για αυτή τη διαδικασία", δήλωσε ο Hogan. "Πρέπει να παρέχουμε στους γεωργούς, στους φορείς γεωργικών ειδών διατροφής και στους αγροτικούς επιχειρηματίες το πλήρες φάσμα των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται δίκαια όλους τους άλλους οικονομικούς τομείς που επωφελούνται ήδη από την πολιτική συνοχής ή άλλες χώρες της ΕΕ -η χρηματοδότηση. "

Παράλληλα, πρέπει να ενισχυθούν τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για να βοηθήσουν τους αγρότες και τις επιχειρήσεις τροφίμων να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η αστάθεια των τιμών, η πίεση στα εισοδήματα ή οι κίνδυνοι που πηγάζουν από την κλιματική αλλαγή, πρόσθεσε ο Hogan.

"Όπως γνωρίζετε, θα δημοσιεύσουμε μια ανακοίνωση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και η χρηματοοικονομική διάσταση αυτού του βασικού εγγράφου πρέπει να είναι σαφής, ρητή και ισχυρή", κατέληξε ο Hogan.

Οι εκπρόσωποι της διάσκεψης έλαβαν επίσης την ευκαιρία να μάθουν πώς χρησιμοποιούνται τα χρηματοπιστωτικά μέσα σε διάφορες χώρες και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες επιλογές υποστήριξης είναι διαθέσιμες για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη και πώς η μάθηση από τις βέλτιστες πρακτικές μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ανάπτυξης και παραγωγικότητα.