Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: Εξόφληση παραγωγής Μαΐου-Ιουνίου

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Μαΐου 2017.

Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2017. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 7.095 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.854,74 ευρώ (55% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούνιο).