Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Φυτοφάρμακα: Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι ψεκάζουν για λογαριασμό τρίτων

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων). Συνεχίζονται τα προγράμματα κατάρτισης της Ένωσης Αγρινίου.

Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, στους οποίους μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, μπορεί να είναι:

α)Όσοι είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
β)Όσοι είναι κάτοχοι συγκεκριμένων τίτλων σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κι έχουν λάβει την σχετική έγκριση.
γ)λοιπά φυσικά πρόσωπα (μη πιστοποιημένοι χρήστες) υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β), δηλαδή κάποιος πιστοποιημένος χρήστης.

Παράλληλα, η Ένωση Αγρινίου συνεχίζει την εκπαίδευση των παραγωγών και τη δημιουργία νέων Τμημάτων για τις εκ του νόμου προβλεπόμενες εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης.

Σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΤΟΜΗ - ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική Αγρινίου Δημ. Καρακώστας) η Ένωση Αγρινίου παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχία στις εξετάσεις.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους που απορρέουν απ’ το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπως, για παράδειγμα, η επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, τα ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού, τα ειδικά μέτρα για το χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου, την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία κτλ.

Να σημειωθεί ότι η ανάληψη της ευθύνης χρήσης δηλώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι χρήστες, οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν την ευθύνη εφαρμογής (ψεκασμού) επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για λογαριασμό τρίτων προσώπων (μη πιστοποιημένων χρηστών) , καλούνται να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» για να δηλώσουν τα πρόσωπα για τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη χρήσης (ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων).

Εάν δεν χρησιμοποίησαν μέχρι τώρα τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ πρέπει αρχικά να εγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες ( http://eservices.minagric.gr) για να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης.

Για οποιαδήποτε δυσκολία τυχών συναντήσουν οι παραγωγοί ή/ και πιστοποιημένοι χρήστες, η Ένωση Αγρινίου είναι εδώ για να τους κατατοπίσει σχετικά.

Μη πιστοποιημένοι χρήστες, για τους οποίους δεν έχει αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, η ευθύνη εφαρμογής από κάποιον πιστοποιημένο χρήστη, δεν μπορούν να λαμβάνουν συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων και απαγορεύεται να τα προμηθεύονται.
Όσοι είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και δεν επιθυμούν να αναλάβουν ευθύνη ψεκασμού για τρίτους (μη πιστοποιημένους χρήστες) δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αγροτικό συνεταιρισμό ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, στην Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο, στα υποκαταστήματα ή να επικοινωνούν στο 2641.0.69046 και στο 2641.0.69002.