Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμή 8,62 εκατ. ευρώ

Από τις 06/10/2017 έως τις 10/10/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 8.628.453,29 ευρώ.

Ο κύριος όγκος των εν λόγω πληρωμών αφορά στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων, αλλά και σε πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής γεωργίας.

Δείτε αναλυτικά τον σχετικό κατάλογο του ΟΠΕΚΕΠΕ: PAYMENTS_OPEKEPE_06102017-10102017