Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οδηγίες για το βαμβάκι μετά τη συλλογή

Μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού είναι υποχρεωτικό οι βαμβακοπαραγωγοί να προβούν σε στελεχοκοπή και ψιλοθρυματισμό των υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων και ενσωμάτωσής τους στο έδαφος με άροση.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Ηλείας για τις απαραίτητες καλλιεργητικές επεμβάσεις της βαμβακοκαλλιέργειας.

Οι βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο συγκομιδής. Η μηχανική συγκομιδή γίνεται όταν τα φύλλα πέσουν και το σύνολο των ώριμων καρυδιών είναι ανοιχτά, έτσι ώστε να συγκομιστεί σύσπορο βαμβάκι χωρίς ξένες ύλες και χωρίς υγρασία από ανωριμότητα.

Ο σπόρος του σύσπορου βαμβακιού πρέπει να είναι ξηρός. Η συγκομιδή να γίνεται από τις 10:00 π.μ. και μέχρι πριν τη δύση του ήλιου, και ποτέ μετά από βροχή.

Ο υγρός σπόρος οδηγεί στην υποβάθμιση της ποιότητας του σπόρου και των ινών. Υγρά σύσπορα βαμβάκια με υγρασία μεγαλύτερη του 10% πρέπει να συγκομίζονται αμέσως και να μην αποθηκεύονται, διότι αυξάνεται η θερμοκρασία, καταστρέφεται ο σπόρος, οι ίνες χρωματίζονται κίτρινες/κόκκινες και κατά την εκκόκκιση παράγονται κηλιδωτά βαμβάκια.

Μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού είναι υποχρεωτικό οι βαμβακοπαραγωγοί να προβούν σε στελεχοκοπή και ψιλοθρυματισμό των υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων και ενσωμάτωσής τους στο έδαφος με άροση. Το όργωμά με υνιοφόρο αλέτρι, μετά τη στελεχοκοπή, πρέπει να γίνει σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών, σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης αναστροφή του εδάφους και ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων στο έδαφος και καταστροφή μεγάλου μέρους του πληθυσμού των διαχειμάζουσων μορφών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

Πιο αναλυτικά επιτυγχάνεται:

α) άμεση καταστροφή των νυμφών,

β) έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες,

γ) μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20 έως 25 εκ. με επακόλουθο την αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους,

δ) καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων,

ε) εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική ουσία.

Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής έχει ως επακόλουθο:

α. τη μείωση του πληθυσμού της πρώτης γενεάς των εντόμων την άνοιξη, διότι οι πεταλούδες που θα εξέλθουν από το έδαφος θα προκύψουν από τις διαχειμάζουσες μορφές του εντόμου, που διαχείμασαν επιτυχώς. Από τον πληθυσμό της πρώτης γενεάς του εντόμου εξαρτάται η πληθυσμιακή εξέλιξή του,

β. τη μείωση των ψεκασμών με εντομοκτόνα,

γ. την αποτροπή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα γιατί διακόπτεται με μηχανικό τρόπο η μεταφορά ανθεκτικών εντόμων στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής, δισκοσβάρνα, κ.α., αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και δεν αποτελούν αποτελεσματικές μέθοδοι ελέγχου του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες αρχές τη Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια, σύμφωνα με το ν. 4036/2012, οι παραπάνω μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους παραγωγούς.