Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 16/10/2017 έως τις 20/10/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4.584.292,96 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, σε περιβαλλοντικές δράσεις, όπως η απονιτροποίηση, διάφορα συνεχιζόμενα έργα, στις σπάνιες φυλές, προγράμματα προώθησης προϊόντων κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο πληρωμών: PAYMENTS_OPEKEPE_16102017-20102017