Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου 2017

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2017.

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν επιπλέον 1.970 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 36.861,58 ευρώ, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 88% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο.