Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΓΕΩΤΕΕ: Προβλήματα στην ελαιοπαραγωγή από την παρατεταμένη ανομβρία

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συναντήσεις που έχει πραγματοποιήσει με φορείς ελαιοπαραγωγών αλλά και κατόπιν ενημερώσεων που έρχονται από συναδέλφους γεωπόνους παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προβλήματα που αναφαίνονται στη φετινή ελαιοπαραγωγή της περιοχής μας από τον συνδυασμό των υψηλών και παρατεταμένων θερμοκρασιών του περασμένου καλοκαιριού και τα πολύ χαμηλά ύψη βροχής των τελευταίων μηνών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες περιοχές δεν έχουν σημειωθεί βροχοπτώσεις από την περασμένη άνοιξη. Τα παραπάνω φαινόμενα έχουν δημιουργήσει συνθήκες υδατικού στρες στους μη αρδευόμενους ελαιώνες με αποτέλεσμα να αναφέρονται ήδη απώλειες ελαιοκάρπου που προφανώς μεταφράζονται σε απώλειες εισοδήματος. Η εξελιξη αυτή, σε συνδυασμό και με τα προβλήματα που σημειώθηκαν πέρυσι με την έξαρση των δακοπροσβολών αλλά και του γλοιοσπορίου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Εφεξής οι οποιεσδήποτε βροχοπτώσεις μπορούν εν μέρει να αναστρέψουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, σε ελαιώνες όπου δεν έχει σημειωθεί πρώιμος μεταχρωματισμός του φλοιού του καρπού (δεδομένου ότι έχει παρέλθει μέρος του σταδίου ελαιογένεσης).

Ακόμη βέβαια και στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να οδηγούμαστε σε μειωμένες αποδόσεις ελαιολάδου. Στα πλαίσια αυτά το Παράρτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί απαραίτητο να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ώστε να υπάρξει μια λεπτομερέστερη καταγραφή του προβλήματος ανά περιοχή.

Επιπλέον γίνεται για ακόμη μια χρονιά εμφανές ότι χρειάζεται μια προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο για να ληφθούν μέτρα όπως:

  • Η άμεση ολοκλήρωση έργων που θα βοηθήσουν στην επέκταση αρδευομένων εκτάσεων ελαιώνων και όχι μόνο, στην περιοχή μας έτσι ώστε να μην υπάρχει αποκλειστική εξάρτηση από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (φράγματα, επέκταση δικτύων)
  • Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων ώστε να δημιουργηθούν ευέλικτα και ευκολοδιοίκητα σχήματα
  • Η άμεση εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης του ελαιοκομικού τομέα με αναπτυξιακό προσανατολισμό για την χρηματοδότηση των παραγωγών (π.χ. άμεση εξέταση των φακέλων ελαιοκομικών φορέων)
  • Η εξέταση εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, των επιπτώσεων που είχαν παρατεταμένες και επαναλαμβανόμενες ακραίες υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν την καλοκαιρινή περίοδο σε διάφορες περιοχές στην πορεία της ελαιογένεσης αλλά και της εν γένει εξέλιξης του ελαιοκάρπου
  • Η προσπάθεια εμπορικής στήριξης σε διεθνές επίπεδο του Ελληνικού ελαιολάδου, μέσα από προγράμματα προώθησης ώστε να μην χαθούν αγορές λόγω πιθανής αδυναμίας επαρκούς εφοδιασμού για δεύτερη συνεχή χρονιά, κάτι που θα γίνει απόλυτα εμφανές στην εξέλιξη της παρούσας ελαιοκομικής περιόδου
  • Η εντατικοποίηση των ελέγχων από μεριάς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ώστε να αποφευχθούν κρούσματα ελληνοποιήσεων ελαιολάδου, εις βάρος της ποιότητας αυτού.