Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνεχίζεται η κατάρτιση για το πιστοποιητικό χρήσης φυτοφαρμάκων

Έντονο το ενδιαφέρον απ’ τους παραγωγούς-Συνεχής η δημιουργία νέων τμημάτων-Απόλυτη επιτυχία στις εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για να μπορούν οι παραγωγοί και όλοι οι επαγγελματίες χρήστες να προμηθεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης των παραγωγών και κάθε επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και την εκ του νόμου προβλεπόμενη πλέον πιστοποίηση, συνεχίζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα σεμινάρια για την επιτυχή εξέταση.

Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει την κατάρτιση των ενδιαφερομένων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και όλων των παραμέτρων που απορρέουν απ’ το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπως, για παράδειγμα, η επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, τα ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού, τα ειδικά μέτρα για το χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου, την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία κτλ.

Σημειώνουμε ότι, σε εφαρμογή κάθε πρόνοιας του σχετικού νόμου και για την πλέον ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ενδιαφερομένων, υπάρχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, αλλά και κάθε δυνατή υποστήριξη, ώστε οι χρήστες να αποκτήσουν το απαραίτητο πιστοποιητικό, αφού, βεβαίως, αξιολογηθούν επαρκώς στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Μέχρι σήμερα το ποσοστό επιτυχίας των εκπαιδευομένων είναι 100%!

Η εκπαίδευση γίνεται σε οργανωμένα τμήματα και σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2641.0.69046 και στο 2641.0.69002 ή με τα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού.